Ako si správne vybrať merací prístroj?

pH/ORP/T tester

Aký parameter/parametre chcete merať?

Meracie prístroje merajú buď jeden parameter, alebo je jeden prístroj konštruovaný na meranie viacerých parametrov. Niektoré prístroje sú schopné merať jeden parameter vo viacerých rozsahoch.

Akým spôsobom chceme veličinu/parameter merať?

Testovacie papieriky – slúžia na jednoduché orientačné stanovenie požadovaných parametrov na základe zmeny farby kontaktnej plochy s testovanou kvapalinou a jej porovnaním s farebnou stupnicou.

Titračné sady –  do titrovaného roztoku sa pridáva tzv. indikátor – látka, ktorá výrazne mení farbu podľa podmienok, teda podľa prítomnosti nejakej látky/prvku. (napr. meranie tvrdosti vody)

Fotometrické meranie – testovaná kvapalina po pridaní príslušného reagentu mení farbu na základe prítomnosti meranej látky/prvku. Túto zmenu zaznamená a vyhodnotí prístroj na základe zmeny vlnovej dĺžky. Fotometrické meranie je spoľahlivý princíp merania v teréne aj v laboratóriách.

Meracie prístroje so sondou – v princípe, meracie prístroje určené na meranie pH, vodivosti ORP, TDS obsahujú sondu/elektródu, ktorá často vo vzťahu k teplote vyhodnocuje danú veličinu, ktorá je následne zobrazená na LCD displeji

V akom rozsahu chcete merať daný parameter (od-do)?

Každý prístroj má v špecifikácii uvedené, v akom rozsahu daný parameter meria.

  • akú presnosť merania požadujete (napr. pri pH ±0.1 alebo  ±0.05)
  • aké rozlíšenie požadujete ( tzn. na jednu, dve desatinné čiarky…)

Kalibrácia prístroja

Pre zaistenie vysokej presnosti meraní sa doporučuje častá kalibrácia prístroja v pravidelných intervaloch. Pri každom prístroji je uvedené, či je možná jeho kalibrácia, koľko bodová alebo či je dostupná overovacia sada. Kalibrácia sa doporučuje v nasledovných prípadoch:

a) Po výmene meracej sondy (elektródy).
b) Po meraní v roztokoch a agresívnymi kvapalinami.
c) V prípade potreby  vykonania veľmi presných meraní.
d) V každom prípade minimálne raz mesačne vykonať kalibráciu prístroja.

Správne skladovanie prístroja a čistenie

Starostlivosť o meracie prístroje je veľmi dôležitá z hľadiska udržania dobrej kondície meradla, ako aj predľženie jeho funkčnosti a správnosti merania. pH a ORP sondy je potrebné skladovať v uskladňovacom roztoku, čistiť

V prípade, že potrebujete poradiť s výberom správneho prístroja, kontaktujte nás 0948 604 525

Veľmi radi vám poradíme

Nákupný košík