Obsahuje vaša voda baktérie?

Voda je ideálne prostredie pre rozmnožovanie baktérií. A ak k tomu pridá ešte vhodná teplota a zdroj, ako napríklad blízky septik, žumpa, alebo hnojisko, voda nie je pitná. Takto znečistená voda sa môže zdať vizuálne v poriadku. Veľa ľudí, ktorí majú vlastnú studňu si povie, že,, túto vodu pili aj naši prarodičia a bola v poriadku,,. Je to skutočne pravda?

Studničná voda býva najčastejšie znečistená koliformnými baktériami, prevažne druhom Escherichia Coli. Najčastejšie pochádza z exkrementov ľudí a zvierat, je to fekálna baktéria. Samozrejme vo vode zo studne nájdeme rôzne druhy baktérií a vírusov v rôznych množstvách. Ide napríklad o železité a sírne baktérie tvoriace sliz a zápach. Na niektoré druhy je zdravý človek odolný, čo však môže byť do určitého času. Hlavne malé deti, starí a chorí ľudia by takúto záťaž nezvládli.
Mestská voda je chlórovaná, mala by byť kontrolovaná, takže výskyt baktérií je zriedkavý.

Ako vyriešiť znečistenie vody?

Ak sa zdroj pitnéj vody nedostatočne upravuje, škodlivé baktérie skončia v pitnej vode.

 1. Prvým krokom je spoľahlivý rozbor vody. Z výsledkov sa dozviete, aké baktérie obsahuje vaša voda a či vyhovuje požiadavkám pre pitnú vodu.
  Na základe rozboru vody Vám navrhneme vhodné riešenia, pretože záleží aj na vzájomnom vplyve ostatných parametrov vody. Podstatná je aj štruktúra vašich rozvodov v dome, dĺžku a materiál.
 2. Druhý krok – Ak sa rozborom zistí zvýšená hodota baktérií, zdroj vody (studňu) treba vyčistiť a dezinfikovať. Prečítajte si – Návod na dezinfekciu studne. Studňu treba dezinfikovať vždy, keď:
 • bola zriadená nová studňa
 • bola vykonaná oprava/ úprava
 • bola zaplavená
 • bolo nainštalované nové čerpadlo alebo tlaková nádrž
 • boli inštalované nové rozvody
 • bola zistená prítomnost kolifomných baktérií
 • bol zistený  pach alebo sliz

      3. Tretí krok je výber vhodného zariadenia.

Dávkovacie čerpadlo

je najčastejší a vhodný spôsob, ako sa zbaviť baktérií. Umiestňuje sa za hlavný prívod vody. Môžete sa rozhodnúť pre dávkovanie nasledovných dezinfekčných látok:
1.Dezinfekcia vody chlórom – táto látka sa využíva najviac, pretože ako dezinfekčný prostriedok má pred ostatnými značné prednosti (zostatkový chlór v systéme bráni prípadnému opätovnému rozmnožovaniu baktérií). Množstvo dávkovaného chlóru závisí od vlastností vody, predovšetkým teploty, hodnoty pH, obsahu organických látok a stupňa biologického oživenia.

  • Dezinfekcia je účinná, ak sa vo vode vždy nachádza voľný chlór v minimálnej koncentrácii v distribučnej sieti 0,05 mg/l.
  • Chlór je možné z vody odstrániť jednoduchým umiestnením uhlíkového filtra tesne pred batériu. Uhlíkový filter je lacný, jeho životnosť je cca. 6 mesiacov. Jeho výmena je jednoduchá.

2. Chlórnan sodný

 • Je to vodný roztok chlóru, nazýva sa tiež ,,kvapalný chlór,,.
 • Po nasýtení chlórom obsahuje maximálne 15% aktívneho chlóru (150 g Cl/kg). Vzniká pri výrobe plynného chlóru ako odpad, pri neutralizácii plynného alebo kvapalného chlóru, či sýtením hydroxidu sodného s koncentráciou asi 25%. Veľmi rýchlo degraduje pod vplyvom teploty, času svetla. Aktívny chlór vyprcháva a znižuje sa tak jeho koncentrácia. Pri styku s kyselinami prebieha okamžitá reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje plynný chlór. Je silne zásaditý, zvyšuje vo vode pH, ktoré je nutné následne korigovať

3. Chlórdioxid – Oxid chloričitý pôsobí hlavne oxidačne: Výhody oproti chlóru:

 • netvoria sa THM (trihalogénmetány)
 • netvoria sa chlórfenoly
 • nereaguje s NH4+ a aminozlúčeninami
 • silná dezinfekčná schopnosť v širokom rozsahu pH
 • dlhotrvajúci bakteriostatický účinok v rozvodnom systéme
 • účinný voči spóram, vírusom a riasam
 • nespôsobuje zápach
 • okysličuje organické zlúčeniny železa a mangánu
 • odstraňuje mikrobiologické nárasty v rozvodnom systéme a vo vodojemoch

4. Sanosil – bezchlórový dezinfekčný prostriedok, efektívne a spoľahlivo eliminuje mikrobiologické znečistenie vody bez zápachu a škodlivého účinku na životné prostredie.
Dezinfekčný účinok spočíva v dvojfázovom účinku peroxidu vodíka a striebra.
Peroxid vodíka napáda steny buniek mikroorganizmov, striebro pôsobí v ich vnútri mikroorganizmov. Striebro zabraňuje ich reprodukcii a deleniu buniek. Peroxid vodíka sa rozkladá na kyslík a vodu a stopy striebra zostávajú na dezinfikovanom povrchu. Nie sú viditeľné, nie sú toxické, ale aktívne ďalej zabraňujú rekontaminácii. Rezistencia mikroorganizmov na Sanosil nebola zistená.

 • spoľahlivý proti patogénnym baktériam, vírusom, kvasinkám, plesniam, prvokom, amébam, vrátanie Legionelly
 • bez zmeny jej vône a zápachu vodynevzniká žiadna rezistencia (odolnosť) mikroorganizmov
 • je ekologický a úplne biologicky odbúrateľnýnemá korozívne účinky na dezinfikovaný materiálzostáva stabilný aj pri vysokých teplotách vody

5. Taranis – je veľmi účinný univerzálny dezinfekčný prostriedok, je aplikovateľný voči patogénnym baktériám, vírusom, hubám, riasam a amébám.
Je vhodný na dezinfekciu vody v studniach, výrazne ustupuje nežiaduci zápach (hlavne pri zvýšenom obsahu sirovodíka).
Dezinfekčný prostriedok TARANIS je na báze peroxidu vodíka a aktívneho striebra.

UV lampa

– ide o spoľahlivý fyzikálny spôsob dezinfekcie vody UV žiarením. Treba zvoliť správny typ zariadenia s dostatočným výkonom vzhľadom k prietoku. Voda je ožarovaná prietokom cez radiačnú komoru. Pre optimálnu vlnovú dĺžku UV žiarenia 254 nm a potrebné prietočné množstvo vody sa navrhuje najvhodnejšie zariadenie.

 • v porovnaní s chloráciou vody má zvlášť ten význam, že nevznikajú vedľajšie nežiadúce produkty dezinfekcie, voda nemá zápach po chlóre, je zachované jej pôvodné zloženie, voda sa dezinfikuje okamžite.
 • UV žiarenie nemožno z hygienického hľadiska odporučiť pre väčšie distribučné siete bez následnej chlorácie vody (možnosť opätovnej kontaminácie vody v sieti). Tento spôsob je vhodný pri rozvodnej sieti do 10m od UV lampy.

Najčastejšie problémy vody zo studne:

 • prítomnosť baktérií a mikroorganizmov (nevoľnosť, hnačky)
 • vysoká tvrdosť vody (spôsobuje vodný kameň)
 • zvýšený obsah dusičnanov (hnojenie dusíkatými látkami, únik fekálií, nebezpečné hlavne pre deti)
 • vysoký obsah železa a mangánu (voda sfarbená do červena a mastné škvrny)
 • prítomnosť mechanických prímesí (hlina, piesok, íl)
 • zlá chuť, zápach, farba, vyšší obsah amoniaku
 • organické nečistoty – (pesticídy, fenoly…)
 • zvýšená salinita
  V prvom rade je treba dezinfikovať studňu. Základný postup dezinfekcie studne nájdete tu.
Nákupný košík