Obsahuje vaša voda baktérie?

Vodné prostredie je ideálne pre rozmnožovanie baktérií. A ak k tomu pridá ešte vhodná teplota a zdroj, ako napríklad blízky septik, žumpa, alebo hnojisko, voda nie je pitná. Takto znečistená voda sa môže zdať vizuálne v poriadku. Veľa ľudí, ktorí majú vlastnú studňu si povie, že,, túto vodu pili aj naši prarodičia a bola v poriadku,,. Je to skutočne pravda?

Studničná voda býva veľmi často znečistená baktériami, najčastejšie ide o koliformné baktérie, prevažne o druh Escherichia Coli. Samozrejme vo vode nájdeme rôzne druhy baktérií a vírusov v rôznych množstvách. Na niektoré druhy je zdravý človek odolný, čo však môže byť do určitého času. Hlavne malé deti, starí a chorí ľudia by takúto záťaž nezvládli.
Mestská voda je chlórovaná, mala by byť kontrolovaná, takže výskyt baktérií je zriedkavý.

Ako vyriešiť kontamináciu?

Prvým krokom je spoľahlivý rozbor vody. Z výsledkov sa dozviete, aké baktérie sú vo vašej vode, či vyhovuje stanoveným požiadavkám.
O rozbor vody môžete požiadať najbližšie laboratórium, nezabudnite pri objednávaní požiadať aj o stanovenie tvrdosti vody. Niektoré laboratóriá túto položku nemajú začlenenú v základnom rozbore.
Na základe rozboru vody Vám navrhneme vhodné riešenia, pretože záleží aj na vzájomnom vplyve ostatných parametrov vody. Podstatná je aj štruktúra vašich rozvodov v dome, dĺžku a materiál.

Druhým krokom je dezinfekcia studne. Prečítajte si – Návod na dezinfekciu studne.

Tretí krok je výber vhodného zariadenia.

Dávkovacie čerpadlo

je najčastejší a vhodný spôsob, ako sa zbaviť baktérií. Umiestňuje sa za hlavný prívod vody. Môžete sa rozhodnúť pre dávkovanie nasledovných dezinfekčných látok:
1.Dezinfekcia vody chlórom – táto látka sa využíva najviac, pretože ako dezinfekčný prostriedok má pred ostatnými značné prednosti (zostatkový chlór v systéme bráni prípadnému opätovnému rozmnožovaniu baktérií). Množstvo dávkovaného chlóru závisí od vlastností vody, predovšetkým teploty, hodnoty pH, obsahu organických látok a stupňa biologického oživenia.

  • Dezinfekcia je účinná, ak sa vo vode vždy nachádza voľný chlór v minimálnej koncentrácii v distribučnej sieti 0,05 mg/l.
  • Chlór je možné z vody odstrániť jednoduchým umiestnením uhlíkového filtra tesne pred batériu. Uhlíkový filter je lacný, jeho životnosť je cca. 6 mesiacov. Jeho výmena je jednoduchá.

2. Chlórnan sodný

 • Je to vodný roztok chlóru, nazýva sa tiež ,,kvapalný chlór,,.
 • Po nasýtení chlórom obsahuje maximálne 15% aktívneho chlóru (150 g Cl/kg). Vzniká pri výrobe plynného chlóru ako odpad, pri neutralizácii plynného alebo kvapalného chlóru, či sýtením hydroxidu sodného s koncentráciou asi 25%. Veľmi rýchlo degraduje pod vplyvom teploty, času svetla. Aktívny chlór vyprcháva a znižuje sa tak jeho koncentrácia. Pri styku s kyselinami prebieha okamžitá reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje plynný chlór. Je silne zásaditý, zvyšuje vo vode pH, ktoré je nutné následne korigovať

3. Chlórdioxid -Oxid chloričitý pôsobí hlavne oxidačne: Výhody oproti chlóru:

 • netvoria sa THM (trihalogénmetány)
 • netvoria sa chlórfenoly
 • nereaguje s NH4+ a aminozlúčeninami
 • silná dezinfekčná schopnosť v širokom rozsahu pH
 • dlhotrvajúci bakteriostatický účinok v rozvodnom systéme
 • účinný voči spóram, vírusom a riasam
 • nespôsobuje zápach
 • okysličuje organické zlúčeniny železa a mangánu
 • odstraňuje mikrobiologické nárasty v rozvodnom systéme a vo vodojemoch

4. Sanosil – bezchlórový dezinfekčný prostriedok, efektívne a spoľahlivo eliminuje mikrobiologické znečistenie vody bez zápachu a škodlivého účinku na životné prostredie.
Dezinfekčný účinok spočíva v dvojfázovom účinku peroxidu vodíka a striebra.
Peroxid vodíka napáda steny buniek mikroorganizmov, striebro pôsobí v ich vnútri mikroorganizmov. Striebro zabraňuje ich reprodukcii a deleniu buniek. Peroxid vodíka sa rozkladá na kyslík a vodu a stopy striebra zostávajú na dezinfikovanom povrchu. Nie sú viditeľné, nie sú toxické, ale aktívne ďalej zabraňujú rekontaminácii. Rezistencia mikroorganizmov na Sanosil nebola zistená.

 • spoľahlivý proti patogénnym baktériam, vírusom, kvasinkám, plesniam, prvokom, amébam, vrátanie Legionelly
 • bez zmeny jej vône a zápachu vodynevzniká žiadna rezistencia (odolnosť) mikroorganizmov
 • je ekologický a úplne biologicky odbúrateľnýnemá korozívne účinky na dezinfikovaný materiálzostáva stabilný aj pri vysokých teplotách vody

5. Taranis – je veľmi účinný univerzálny dezinfekčný prostriedok, je aplikovateľný voči patogénnym baktériám, vírusom, hubám, riasam a amébám.
Je vhodný na dezinfekciu vody v studniach, výrazne ustupuje nežiaduci zápach (hlavne pri zvýšenom obsahu sirovodíka).
Dezinfekčný prostriedok TARANIS je na báze peroxidu vodíka a aktívneho striebra.

UV lampa

– ide o fyzikálny spôsob dezinfekcie vody. Voda sa ožaruje prietokom cez radiačnú komoru. Pre optimálnu vlnovú dĺžku UV žiarenia 254 nm a potrebné prietočné množstvo vody sa navrhuje najvhodnejšie zariadenie.

 • V porovnaní s chloráciou vody má zvlášť ten význam, že nevznikajú vedľajšie nežiadúce produkty dezinfekcie, voda nemá zápach po chlóre, je zachované jej pôvodné zloženie, voda sa dezinfikuje okamžite.
 • UV žiarenie nemožno z hygienického hľadiska odporučiť pre väčšie distribučné siete bez
 • následnej chlorácie vody (možnosť opätovnej kontaminácie vody v sieti). Tento spôsob je vhodný pri rozvodnej sieti do 10m od UV lampy.

Najčastejšie problémy vody zo studne:

 • prítomnosť baktérií a mikroorganizmov (nevoľnosť, hnačky)
 • vysoká tvrdosť vody (spôsobuje vodný kameň)
 • zvýšený obsah dusičnanov (hnojenie dusíkatými látkami, únik fekálií, nebezpečné hlavne pre deti)
 • vysoký obsah železa a mangánu (voda sfarbená do červena a mastné škvrny)
 • prítomnosť mechanických prímesí (hlina, piesok, íl)
 • zlá chuť, zápach, farba, vyšší obsah amoniaku
 • organické nečistoty – (pesticídy, fenoly…)
 • zvýšená salinita
  V prvom rade je treba dezinfikovať studňu. Základný postup dezinfekcie studne nájdete tu.