Meranie pH

Meranie pH Meranie elektronickými pH metrami je založené na elektrochemickom princípe. pH elektródy sú vyrábané zo špeciálneho skla, ktoré sníma koncentráciu vodíkových iónov. Toto sklo sa typicky skladá z iónov alkalických kovov. Ióny alkalických kovov skla a vodíkové ióny v roztoku podliehajú iónomeničovej reakcii, ktorá vytvára potenciálny rozdiel. V kombinovanej pH elektróde, najpoužívanejšej variante, sú […]

Meranie pH Read More »

Arzén vo vode

Arzén Arzén sa vyskytuje prirodzene v horninách a pôde, vo vzduchu, vo vode, v rastlinách a živočíchoch. Ďalej sa môže uvoľňovať do životného prostredia prírodnými činnosťami, napr. eróziou hornín, sopečnou činnosťou, ako dôsledok lesných požiarov alebo ľudskej činnosti. Vysoké hodnoty arzénu môžu pochádzať z určitého typu hnojív. Častejšie sa vyššie hodnoty arzénu nachádzajú v zdrojoch podzemnej vody. Voda s vyšším obsahom

Arzén vo vode Read More »

Chlór vo vode

Hromadné zásobovanie vody sa vo väčšine prípadov nezaobíde bez použitia chlóru alebo jeho zlúčeninami. Chlór likviduje organizmy spôsobujúce ochorenia deaktiváciou mikrobiálnej DNA a RNA. Výhodou je ľahké dávkovanie dezinfekčného prostriedku do vody, jeho vysoká účinnosť, jednoduchá kontrola koncentrácie, dostupnosť a nízka cena a jednoduchosť dávkovacích zariadení. Okrem dezinfekcie sa chlór používa na oxidáciu železa, mangánu

Chlór vo vode Read More »

Dávkovanie dezinfekčného roztoku a meranie

Dávkovanie a meranie dezinfekčného roztoku vo vodárni v priemyselnom parku Voderady. Dávkovanie je riadené vodomerom, čím je dávka presne vstreknutá do konkrétneho množstva vody. Použité dávkovacie čerpadlo IWAKI EWN-B11 s automatickým odvzdušnením. Na kontrolu množstva dávkovanej látky, v tomto prípade chlorňan-sodný, bolo použité kontinuálne meracie zariadenie Jesco Topax L1 s amperometrickou sondou. Výsledky sú diaľkovo

Dávkovanie dezinfekčného roztoku a meranie Read More »

Ako funguje uhlíkový filter na vodu

Ako funguje uhlíkový filter na vodu Aktívny uhlík má skvelé absorpčné a čistiace schopnosti, pohlcuje z vody chlór a jeho zlúčeniny, pesticídy, herbicídy a organické zlúčeniny, ktoré negatívne negatívne vplývajú na zdravie. Zlepšuje sa chuť vody, odstraňuje sa nepríjemný zápach a tým sa zvyšuje celková kvalitu vody. Výhodou týchto filtrov je nízka obstarávacia cena. Aktívne

Ako funguje uhlíkový filter na vodu Read More »

Postup odberu vzorky vody

Postup odberu vzorky vody Vzorku vody na rozbor si zvládnete odobrať bez problémov aj sami. Výsledok rozboru ale nebude možné použiť napríklad na účel kolaudácie nového zdroja pitnej vody, pretože takýto odber musí byť vykonaný akreditovaným pracovníkom laboratória. Samostatný rozbor pozostáva z : vyzdvihnutia vzorkovnice, vykonanie odberu vody, doručenie vzorky vody k nám. Odber vzorky

Postup odberu vzorky vody Read More »

Ako si správne vybrať merací prístroj?

Ako si správne vybrať merací prístroj? Aký parameter/parametre chcete merať? Meracie prístroje merajú buď jeden parameter, alebo je jeden prístroj konštruovaný na meranie viacerých parametrov. Niektoré prístroje sú schopné merať jeden parameter vo viacerých rozsahoch. Akým spôsobom chceme veličinu/parameter merať? Testovacie papieriky – slúžia na jednoduché orientačné stanovenie požadovaných parametrov na základe zmeny farby kontaktnej

Ako si správne vybrať merací prístroj? Read More »

Správna údržba pH a ORP elektródy

Elektródu vždy udržiavajte hydratovanú Prečo? Vysušenie vedie k výkyvom hodnôt pH, dlhej dobe odozvy, k nesprávnym meraniam a krátkej životnosti elektródy. Riešenie: „Oživte“ suchú elektródu ponorením do uskladňovacieho roztoku pre pH a ORP elektródy aspoň jednu hodinu. Vždy nakvapkajte pár kvapiek do ochranného krytu elektródy.  Pre krátkodobé uskladnenie (najviac jeden týždeň) použite pufer pH4, alebo

Správna údržba pH a ORP elektródy Read More »

Pozvánka na Aquatherm Nitra 2019

Vážené dámy a páni, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na návštevu 20. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra. Veľtrh sa bude konať v dňoch od 5. do 8. februára 2019 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra. Po vyplnení registračného formulára, ktorý nájdete na webových stránkach  http://www.aquatherm-nitra.com/sk/registracia-navstevnikov-firmy, dostanete na Váš email poukážku na vstupenku, ktorú

Pozvánka na Aquatherm Nitra 2019 Read More »

Čo je TDS?

Čo je TDS? TDS je údaj o množstve rozpustených látok vo vode (minerály, soli, kovy…). Teda nie iba Vápnik a Horčík, ktoré sa usadzujú vo forme vodného kameňa, ale aj všetky ostatné minerálne látky – hlavne Sodík. Preto hodnota TDS pri chemických zmäkčovačoch pred aj po úprave zostáva nezmenená. Naopak, TDS pri vodných filtroch na

Čo je TDS? Read More »

Nákupný košík