Menu Zavrieť

Postup odberu vzorky vody

Postup odberu vzorky vody Vzorku vody na rozbor si zvládnete odobrať bez problémov aj sami. Výsledok rozboru ale nebude možné použiť napríklad na účel kolaudácie…

Pozvánka na Aquatherm Nitra 2019

Vážené dámy a páni, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na návštevu 20. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm…

Čo je TDS?

Čo je TDS? TDS je údaj o množstve rozpustených látok vo vode (minerály, soli, kovy…). Teda nie iba Vápnik a Horčík, ktoré sa usadzujú vo forme…

Vodivosť vody

Vodivosť vody je približná miera koncentrácie iónov rozpustených látok vo vode (okrem plynov), ktoré prídu s vodou do kontaktu na jej ceste v podloží a…

Amónne ióny vo vode

Amónne ióny a ich odstránenie z vody Prekročenie medznej hodnoty amónnych iónov môže poukazovať na fekálne znečistenie (odpadové vody, živočíšna výroba), kontaminácia v dôsledku hnojenia, ale…

Správna dezinfekcia studne

Desatoro zásad správnej dezinfekcie studne Čistenie a dezinfekciu studne treba vykonávať vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb pre prípad, že by bolo potrebné poskytnúť prvú pomoc…

Dusičnany vo vode

Máte dusičnany a dusitany vo vode? Chemické znečistenie vody môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie organizmu napr. vysoká koncentrácia dusičnanov a dusitanov spôsobuje methemoglobinémiu dojčiat.…