Dávkovanie dezinfekčného roztoku a meranie

Dávkovanie a meranie dezinfekčného roztoku vo vodárni v priemyselnom parku Voderady. Dávkovanie je riadené vodomerom, čím je dávka presne vstreknutá do konkrétneho množstva vody. Použité dávkovacie čerpadlo IWAKI EWN-B11 s automatickým odvzdušnením. Na kontrolu množstva dávkovanej látky, v tomto prípade chlorňan-sodný, bolo použité kontinuálne meracie zariadenie Jesco Topax L1 s amperometrickou sondou. Výsledky sú diaľkovo …

Dávkovanie dezinfekčného roztoku a meranie Čítajte viac »

Ako funguje uhlíkový filter na vodu

Ako funguje uhlíkový filter na vodu Aktívny uhlík má skvelé absorpčné a čistiace schopnosti, pohlcuje z vody chlór a jeho zlúčeniny, pesticídy, herbicídy a organické zlúčeniny, ktoré negatívne negatívne vplývajú na zdravie. Zlepšuje sa chuť vody, odstraňuje sa nepríjemný zápach a tým sa zvyšuje celková kvalitu vody. Výhodou týchto filtrov je nízka obstarávacia cena. Aktívne …

Ako funguje uhlíkový filter na vodu Čítajte viac »

Postup odberu vzorky vody

Postup odberu vzorky vody Vzorku vody na rozbor si zvládnete odobrať bez problémov aj sami. Výsledok rozboru ale nebude možné použiť napríklad na účel kolaudácie nového zdroja pitnej vody, pretože takýto odber musí byť vykonaný akreditovaným pracovníkom laboratória. Samostatný rozbor pozostáva z : vyzdvihnutia vzorkovnice, vykonanie odberu vody, doručenie vzorky vody k nám. Odber vzorky …

Postup odberu vzorky vody Čítajte viac »

Ako si správne vybrať merací prístroj?

Ako si správne vybrať merací prístroj? Aký parameter/parametre chcete merať? Meracie prístroje merajú buď jeden parameter, alebo je jeden prístroj konštruovaný na meranie viacerých parametrov. Niektoré prístroje sú schopné merať jeden parameter vo viacerých rozsahoch. Akým spôsobom chceme veličinu/parameter merať? Testovacie papieriky – slúžia na jednoduché orientačné stanovenie požadovaných parametrov na základe zmeny farby kontaktnej …

Ako si správne vybrať merací prístroj? Čítajte viac »

Správna údržba pH a ORP elektródy

Elektródu vždy udržiavajte hydratovanú Prečo? Vysušenie vedie k výkyvom hodnôt pH, dlhej dobe odozvy, k nesprávnym meraniam a krátkej životnosti elektródy. Riešenie: „Oživte“ suchú elektródu ponorením do uskladnovacieho roztoku pre pH a ORP elektródy aspoň jednu hodinu. Vždy nakvapkajte pár kvapiek do ochranného krytu elektródy.  Pre krátkodobé uskladnenie (najviac jeden týždeň) použite pufer pH4, alebo …

Správna údržba pH a ORP elektródy Čítajte viac »

Pozvánka na Aquatherm Nitra 2019

Vážené dámy a páni, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na návštevu 20. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra. Veľtrh sa bude konať v dňoch od 5. do 8. februára 2019 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra. Po vyplnení registračného formulára, ktorý nájdete na webových stránkach  http://www.aquatherm-nitra.com/sk/registracia-navstevnikov-firmy, dostanete na Váš email poukážku na vstupenku, ktorú …

Pozvánka na Aquatherm Nitra 2019 Čítajte viac »

Čo je TDS?

Čo je TDS? TDS je údaj o množstve rozpustených látok vo vode (minerály, soli, kovy…). Teda nie iba Vápnik a Horčík, ktoré sa usadzujú vo forme vodného kameňa, ale aj všetky ostatné minerálne látky – hlavne Sodík. Preto hodnota TDS pri chemických zmäkčovačoch pred aj po úprave zostáva nezmenená. Naopak, TDS pri vodných filtroch na …

Čo je TDS? Čítajte viac »

Vodivosť vody

Vodivosť vody je približná miera koncentrácie iónov rozpustených látok vo vode (okrem plynov), ktoré prídu s vodou do kontaktu na jej ceste v podloží a rozpustia sa v nej.  Vyjadruje teda nepriamo obsah minerálnych látok – “solí”. Vo vode alebo odpadovej vode slúži hodnota vodivosti ako index zaťaženia soľami v odpadových vodách, alebo ako miera čistoty …

Vodivosť vody Čítajte viac »

Amónne ióny vo vode

Amónne ióny a ich odstránenie z vody Prekročenie medznej hodnoty amónnych iónov môže poukazovať na fekálne znečistenie (odpadové vody, živočíšna výroba), kontaminácia v dôsledku hnojenia, ale môžu byť prítomné aj z geologického prostredia. Amónne ióny môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie. Ak sa vyskytujú v kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov a vyšším obsahom organických látok (CHSKMn …

Amónne ióny vo vode Čítajte viac »

Správna dezinfekcia studne

Desatoro zásad správnej dezinfekcie studne Čistenie a dezinfekciu studne treba vykonávať vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb pre prípad, že by bolo potrebné poskytnúť prvú pomoc osobe zostupujúcej do studne po zistení prítomnosti bahenných plynov ( sírovodík, metán, oxid uhličitý a pod.) Postup: Najskôr mechanicky očistiť a tlakovou vodou umyť vonkajšie steny studne. Čerpacie zariadenie očistiť od nánosov …

Správna dezinfekcia studne Čítajte viac »