Problémy vody

Vodivosť vody

Vodivosť vody je približná miera koncentrácie iónov rozpustených látok vo vode (okrem plynov), ktoré prídu s vodou do kontaktu na jej ceste v podloží a rozpustia sa v nej.  Vyjadruje teda nepriamo obsah minerálnych látok – “solí”. Vo vode alebo odpadovej vode slúži hodnota vodivosti ako index zaťaženia soľami v odpadových vodách, alebo ako miera čistoty …

Vodivosť vody Čítajte viac »

Amónne ióny vo vode

Amónne ióny a ich odstránenie z vody Prekročenie medznej hodnoty amónnych iónov môže poukazovať na fekálne znečistenie (odpadové vody, živočíšna výroba), kontaminácia v dôsledku hnojenia, ale môžu byť prítomné aj z geologického prostredia. Amónne ióny môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie. Ak sa vyskytujú v kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov a vyšším obsahom organických látok (CHSKMn …

Amónne ióny vo vode Čítajte viac »

Dusičnany vo vode

Máte dusičnany a dusitany vo vode? Chemické znečistenie vody môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie organizmu napr. vysoká koncentrácia dusičnanov a dusitanov spôsobuje methemoglobinémiu dojčiat. Najbežnejším zdrojom kontaminácie vody dusičnanmi sú umelo hnojené polia, skládky, priemyselné odpadové vody, otvorené septiky… V prípade výskytu dusičnanov a mikrobiálneho znečistenia je v prvom rade potrebné odstrániť zdroj (hnojisko, …

Dusičnany vo vode Čítajte viac »

Zákal vody

Je vaša voda zakalená? Najčastejšie býva zákal vody spôsobený časticami organického aj anorganického pôvodu. Takáto voda nie je pitá už len z vizuálneho hľadiska. Častice sa dostávajú do vodného systému buď vonkajšieho prostredia, alebo priamo z usadenín na potrubí. Je to buď koróziou potrubia, uvoľnením biofilmu zo stien alebo v priebehu chemických procesov z úpravne …

Zákal vody Čítajte viac »

Zápach a zlá chuť vody

Zapácha vaša voda a má zlú chuť? Možné príčiny: Chlórová aróma – ak voda zapácha po chlóre a má štipľavú príchuť, príčinou je vysoký obsah chlóru vo vode. Je potrebné znížiť dávku dezinfekčnej látky, alebo použiť uhlíkový filter priamo pred batériou. Slaná chuť vody – je najčastejšie spôsobená vysokým obsahom chloridov vo vode, ktoré vznikajú rozpúšťaním solí. …

Zápach a zlá chuť vody Čítajte viac »

Železo a mangán vo vode

Máte vysoký obsah železa a mangánu vo vode? Čo s tým? Vody s vyšším obsahom železa a mangánu, ako povoľuje norma je nepitná, sfarbuje sa, usádza sa v potrubiach a zapácha. Vytvára hrdzavý alebo načervenalý povlak, ktorého sa nedá zbaviť. Železo môže pochádzať z prírodného prostredia alebo z druhotnej kontaminácie v dôsledku korózie potrubí. Aj …

Železo a mangán vo vode Čítajte viac »

Baktérie vo vode

Obsahuje vaša voda baktérie? Vodné prostredie je ideálne pre rozmnožovanie baktérií. A ak k tomu pridá ešte vhodná teplota a zdroj, ako napríklad blízky septik, žumpa, alebo hnojisko, voda nie je pitná. Takto znečistená voda sa môže zdať vizuálne v poriadku. Veľa ľudí, ktorí majú vlastnú studňu si povie, že,, túto vodu pili aj naši …

Baktérie vo vode Čítajte viac »