Menu Zavrieť

Čo je TDS?

TDS je údaj o množstve rozpustených látok vo vode (minerály, soli, kovy…). Teda nie iba Vápnik a Horčík, ktoré sa usadzujú vo forme vodného kameňa, ale aj všetky ostatné minerálne látky – hlavne Sodík. Preto hodnota TDS pri chemických zmäkčovačoch pred aj po úprave zostáva nezmenená. Naopak, TDS pri vodných filtroch na báze reverznej osmózy presne vyjadruje účinnosť filtrácie. Meranie sa vykonáva na základe merania vodivosti. Čím je hodnota TDS vyššia, tým je voda čistejšia.

TDS= Total Dissolved Solids = celkové množstvo rozpustených tuhých látok

Meraním TDS zistíme maximálnu hodnotu znečistenia, ktorá je stanovená na 500 mg/liter (ppm). Väčšina vodných zdrojov na Slovensku túto hranicu prekračuje, či už ide o mestskú, ale aj studničnú vodu.

Agentúra EPA nastavila určité kvalitatívne ukazovatele kvality vody:
50 – 150 ppm – je ideálna čistá voda. Takúto vodu dokážu upraviť domáce osmotické filtre, plus doupraviť uhlíkové filtre.
150 – 200 ppm – je považovaná za akceptovateľnú vodu na pitie.
200 – 490 ppm –  je vysoko mineralizovaná voda.
viac ako  500 ppm –  je voda maximálne koncentrovaná minerálmi a rozpustenými látkami vo vode.

Vplyv TDS:

1. Vplyv na chuť Ak je vysoká hodnota TDS, voda môže byť slaná, horká alebo kovovej chuti. Môže obsahovať toxické minerály. Maximálna odporúčaná hodnota TDS vo vode je 500 mg/l (500 ppm).
2. Výkon filtra Stanovením hodnoty TDS určujeme funkčnosť a účinnosť a pomer zachytávania častíc reverznej osmózy alebo iného filtračného systému. Teda kedy treba vymeniť filtračnú vložku alebo membránu.
3. Tvrdosť vody Vysoké TDS naznačuje vysokú tvrdosť vody, spôsobuje nános vodného kameňa v potrubí a ventiloch a obmedzuje výkon
4. Aquaristika Je potrebné udržať stálu hladinu. Voda v akváriu by mala mať stále tú istú hladinu TDS a pH ako prostredie voľne žijúcich vodných živočíchov.
5. Vodné rastliny TDS je najlepší ukazovateľ koncentrácie výživných látok v hydroponickom roztoku.
6. Plavárne a kúpele Hladina TDS sa sleduje z hľadiska predchádzania problémov údržby.
7. Koloidálna strieborná voda Hladiny TDS sa musia kontrolovať pred tvorbou koloidálneho striebra.
8. Priemysel Vysoká hladina TDS môže mať vplyv na technologické procesy

Medzi hodnotou vodivosti a TDS existuje vzťah, takže je možné z nameranej vodivosti (mS/m alebo µS/cm) odhadnúť TDS (ppm). Na prevod sa používa nasledujúci prevod jednotiek:

1 ppm TDS = 1,56 µS/cm = 0,156 mS/m = 0,00156 mS/cm
1 µS/cm = 0,1 mS/m = 0,001 mS/cm = 0,64 ppm TDS

Pomer TDS k elektrickej vodivosti         TDS(ppm) = 1,56 x EC(µS/ cm)

Pomer vodivosti k TDS                          EC(µS/ cm) = 0,64 x TDS(ppm)

Poznámka:
Ak konduktometer zobrazuje hodnotu 100 µS/cm, potom to zodpovedá hodnote TDS 64 ppm (100*0,64).
Ak TDS meter zobrazuje 100 ppm, to zodpovedá 156 µS/cm (100*1,56), atd.