Dávkovanie a meranie dezinfekčného roztoku vo vodárni v priemyselnom parku Voderady.

Dávkovanie je riadené vodomerom, čím je dávka presne vstreknutá do konkrétneho množstva vody. Použité dávkovacie čerpadlo IWAKI EWN-B11 s automatickým odvzdušnením.

Na kontrolu množstva dávkovanej látky, v tomto prípade chlorňan-sodný, bolo použité kontinuálne meracie zariadenie Jesco Topax L1 s amperometrickou sondou. Výsledky sú diaľkovo prenášané pomocou analógového výstupu.

Topax L1
Kontinuálne meranie voľného chlóru vo vode
Nákupný košík