Máte dusičnany a dusitany vo vode?Dusičnany

Chemické znečistenie vody môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie organizmu napr. vysoká koncentrácia dusičnanov a dusitanov spôsobuje methemoglobinémiu dojčiat.

  • Najbežnejším zdrojom kontaminácie vody dusičnanmi sú umelo hnojené polia, skládky, priemyselné odpadové vody, otvorené septiky…
  • V prípade výskytu dusičnanov a mikrobiálneho znečistenia je v prvom rade potrebné odstrániť zdroj (hnojisko, blízky septik, utesniť kanalizáciu, atď.) a až potom pristúpiť k vlastnému čisteniu a dezinfekcii studne.
  • Dusitany vznikajú redukciou dusičnanov alebo oxidáciou amónnych iónov.

Norma dusičnanov v pitnej vode pre dospelého je 50 mg.l-1 a pre kojencov sa odporúča menšia hodnota ako 10 mg.l-1.
Norma pre dusitany v pitnej vode je 0,5 mg/l.

Princíp činnosti zariadenia:

Technológia úpravy vody pri odstraňovaní dusičnanov spočíva v overenom systéme prietoku vody zariadeniami s náplňou ionomeniča (živice) –  iónovou výmenou. Je to rovnaký spôsob, ako pri zmäkčovaní vody, pričom tu dochádza k zámene dusičnanov za chloridy. Filtračná náplň je regenerovaná rovnako, ako pri zmäkčovaní vody roztokom NaCl (tabletová soľ). Vzniknutý regenerát je zriedený vodou a odvádzaný do odpadu. Regenerácia sa vykonávajú automaticky.

Prevádzka zariadenia je plne automatická.

Zdravotné riziká

Toxické dusitany spôsobujú po vstrebaní do krvi premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, čím sa znižuje schopnosť prenosu kyslíka. Riziko methemoglobinémie hrozí najmä dojčatám do 3 až 6 mesiacov a niektorým chorým dospelým. Prejavuje sa modraním kože a pier, hnačkami, zvracaním, nechutenstvom, pri vážnejších stavoch dusením, poškodením funkcií mozgu až zlyhaním
základných životných funkcií.
Reakciou dusitanov s niektorými druhmi baktérií v tráviacom trakte ďalej vznikajú nitrozlúčeniny, ktoré majú pravdepodobne karcinogénne účinky a účinky na reprodukčné funkcie.

Nákupný košík