Čerpadlá

Čerpadlá a vodárne

slúžia na prepravu vody a zvyšovanie tlaku v systémoch a rozvodoch. V oblasti máme dlhodobé skúsenosti z praxe. Pre správny výber treba zohľadniť veľa faktorov a vstupných údajov, ako je hĺbka studne, hladina vody v studni, výdatnosť studne, alebo iný vodný zdroj ( vodojem, jestvujúci rozvod so slabým tlakom – prietokom ), a samozrejme potrebné je vedieť na aký systém sa napájame …

Čerpadlá podľa použitia:

  • Povrchové – somonasávacie, odstredivéčerpadlá vodárne
  • Ponorné – pre vŕtané aj kopané studne
  • Kalové – drenážne
  • Dávkovacie – elektromagnetické, motorové
  • Priemyselné – sudové, s magnetickou spojkou
  • Tlakové nádoby
  • Riadenie čerpadiel – frekvenčné meniče, tlakové spínače …
  • Vodárne – automatické tlakové stanice
  • Zásobníky na vodu, maloobjemové, veľkoobjemové, zásobníky na dažďovú vodu …

Ponúkame široký výber spoľahlivých čerpadiel, ponuka je ale omnoho širšia. Ak si netrúfate vybrať sami, budeme radi, ak výber a inštaláciu necháte na nás .

Volajte na číslo 0911 396 414

Nákupný košík