Úprava vody

Prečo upravovať vodu?

Zlú kvalitu vody riešia užívatelia snáď na celom svete. Či už sa jedná o domácnosti, potravinárske prevádzky či priemysel, každý má svoje predstavy o kvalite vody. Ak Vaša voda nevyhovuje či už Vašim požiadavkám, alebo zákonom stanoveným hodnotám, jej úpravou vieme dosiahnuť požadovanú kvalitu. Účelom úpravy vody je odstránenie existujúcich nečistôt alebo zníženie koncentrácie nežiadúcich látok. Na úpravu vody môžu byť použité rôzne varianty tak, aby výsledná kvalita spĺňala Vaše očakávania.

  • Filtrácia vody
  • Zmäkčovanie vody
  • Odstránenie železa a mangánu
  • Odstránenie dusičnanov
  • Odstránenie arzénu
  • Odstránenie amoniaku
  • Odstránenie ďalších nežiaducich látok vo vode

V našich produktoch nie je možné uviesť všetky možnosti a kombinácie úpravy vody, výber technológie navrhujeme individuálne s cieľom optimalizovať investičné a prevádzkové náklady. Preto neváhajte sa na nás obrátiť, určite nájdeme riešenie, ktoré bude nastavené na Váš problém vody.

Zobrazených 1–22 z 53 výsledkov

Nákupný košík