Kontakt

Vyžiadajte si ponuku, cenu našich zariadení. Objednajte si  montáž, obhliadku, servis, alebo tovar.
Informujte sa o našich zariadeniach a možnostiach použitia …
Napíšte nám o sebe čo najviac, určite sa Vám ozveme!


Výdajné miesto :

1. mája 179/3 949 05 Nitra


Web novavoda.sk prevádzkuje:

Chlormont, s.r.o.

Pohranice 510
951 02 Pohranice
Slovensko

IČO: 44590130
DIČ: 2022753733
IČ DPH:SK2022753733

Telefón: 0911 396 414

E-mail: chlormont@chlormont.sk


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23857/N

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 00 01

Slovenský metrologický inšpektorát – SMI
Geologická 1
821 06 Bratislava
Tel.: 02 /4020 3670