Postup odberu vzorky vody

Vzorku vody na rozbor si zvládnete odobrať bez problémov aj sami.

Výsledok rozboru ale nebude možné použiť napríklad na účel kolaudácie nového zdroja pitnej vody, pretože takýto odber musí byť vykonaný akreditovaným pracovníkom laboratória.

Samostatný rozbor pozostáva z :

  • vyzdvihnutia vzorkovnice,
  • vykonanie odberu vody,
  • doručenie vzorky vody k nám.

Odber vzorky vody

Odber vzorky vody vykonajte v mieste, kde vodu najčastejšie čerpáte, najlepšie z kohútika. Tak budú do rozboru zahrnuté aj prípadné vplyvy vodovodných rozvodov v dome, ktoré môžu mať vplyv na výslednú kvalitu vody.

  1. Z kohútiku odstráňte perlátor, vyčistite ho od mechanických nečistôt.
  2. Odpustite vodu min 5 minút, do ustálenia teploty.
  3. Opálte kohútik plameňom (napr. zapaľovačom), ak je možnosť, vydezinfikujte technickým liehom.
  4. Krátko odpustite vodu.
  5. Pre fyzikálno-chemický rozbor odoberte 0,5 l vody do sklenenej nádoby, prípadne plastovej fľaše. AŽ PO OKRAJ.
  6. Pre mikrobiologický rozbor odoberte vodu do sterilnej plastovej nádoby. Naplňte iba viac ako 2/3, NIE DO PLNA (nutná prítomnosť vzduchu). Dajte pozor, aby nedošlo ku kontaminácii vody, napr. vašimi rukami.
  7. Vlastnú vzorkovnicu si môžete vysterilizovať aj doma, v mikrovlnke na strednom výkone, otvorenú cca 10-15min (sklenená nádoba). Vrchnák opláchnuť horúcou vodou nad 80oC.

Vzorky je potrebné uchovávať v chlade a tme, čo najskôr doručiť k nám.

Upozornenie:

Nedotýkajte sa okraju hrdla fľaše, ani uzáveru pri odbere vody na mikrobiologický rozbor. Fľašu je nutné otvoriť bezprostredne pred odberom a uzatvoriť hneď po odbere – možná kontaminácia baktériemi.

Nákupný košík