Bezchlórová dezinfekcia vody TwinOxide, 50l

172.80 s DPH (144.00 bez DPH)

Balenie: 1 sada dvoch komponentov

A 1 kg  a B 1 kg

Na prípravu 50l  roztoku oxidu chloričitého

Dostupnosť 21 na sklade

Kategória: Značky: ,

TwinOxide, komponent A a B, pre prípravu 50 l 0,3% roztoku bezchlórovej dezinfekcie vody.

Veľmi jednoduchá príprava roztoku  Návod na prípravu TwinOxide

Hlavné výhody:
 • príprava roztoku až v momente potreby zaručuje dlhú trvanlivosť a skladovateľnosť komponentu. V suchom stave je možné zložky skladovať až 5 rokov!
 • je veľmi vhodný na dezinfekciu pitnej vody a úpravu úžitkovej vody pre rôzne použitie. Zlepšujú sa vlastnosti vody, t. j. chuť, zápach, farba,
 • iba s jedným litrom nariedeného prípravku TwinOxide – 0,3% roztoku ClO2 môžete pri dávkovaní 0,05 – 0,2 mg/l vydezinfikovať až 60000 l vody. (množstvo spotrebovaného TwinOxidu samozrejme závisí od použitej dávky a kvality vody)
 • Na rozdiel od chlóru má prípravok TwinOxide výrazne lepšie dezinfekčné schopnosti, ktoré takmer nezávisia od hodnoty pH vody (4-10). Nevznikajú ani vedľajšie škodlivé produkty, napr. chlór, chloritany… Iba v minimálnom množstve vznikajú ako vedľajšie produkty neškodné soli.
 • Aplikácia je veľmi jednoduchá, je možné použiť už existujúcu technológiu dávkovania a systémy riadenia  (dávkovacie čerpadlo riadené impulzným vodomerom), rozvody jestvujúce.
Mikrobiologické výhody:
 • silné a účinné mikrobiologické činidlo s nízkou reakčnou dobou pôsobí v širokom rozsahu hodnôt pH (pH 4-10),
 • spoľahlivo a účinne likviduje až 99,9 % bežne sa vo vode vyskytujúcich baktérií, vírusov, plesní, rias, prvokov a siníc (vrátane Legionelly, Pseudomonady),
 • nemení senzorické vlastnosti vody (nevytvára zápach po chlóre),
 • roztok oxidu chloričitého je stabilný,
 • je silné oxidačné činidlo,
 • efektívne odstraňuje biofilm,
 • nezostávajú rezistentné mikroorganizmy.
Ekologické výhody:
 • nevytvára chlorderiváty ako napr. TRIHALOMETÁN, MUTAGÉN X, HALOGENOCTOVÁ KYSELINA.,
 • nízké zostatkové koncentrácie dezinfekčného prostriedku,
 • minimála záťaž odpadových vôd.

Prípravok TwinOxide spĺňa prísne požiadavky WHO, ktoré sú kladené na pitnú vodu

KBU_TwinOxide 0,3% roztok ClO2_2022

KBU_TwinOxide komponent A_2022

KBU_TwinOxide komponent B_2022

Upozornenie:

Nad hladinou roztoku prípravku sa vytvára plynná fáza obsahujúca 4 objemové% oxidu
chloričitého, možné nebezpečenstvá:
H330 Veľmi toxický pri inhalácii.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
EUH 018 Pri použití môže vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi pár so vzduchom.

Návod na prípravu TwinOxide

Fotometer pre meranie chlórdioxidu, 0,0 až 0,2 mg/l

Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov (pdf 0.2MB)

Karta bezpečnostných údajov TwinOxide komponent A (pdf 0.2MB)

Karta bezpečnostných údajov TwinOxide komponent B (pdf 0.2MB)

Nákupný košík