,

CalCheck štandard pre fotometer HI96738 -chlór dioxid

228.00 s DPH (190.00 bez DPH)

Popis produktu

CalCheck štandard pre fotometre na chlór dioxid, 0.0 a 1.00 ppm

Pre HI96738C

Dostupné na objednávku

Kód: HI96738-11

CalCheck kalibračný štandard pre kalibráciu fotometra HI96738 na meranie obsahu chlór dioxidu vo vode

 

Symboly nebezpečenstva:

H-vety:
H290, H350i, H341, H360F, H314, H319, H334, H317, H411

Upozornenie:
U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení pre zaobchádzanie s týmito látkami.
Súkromným osobám chemikálie nedodávame.
Iba pre profesionálne použitie.

Nákupný košík