HI721-25 regencie pre stanovenie železa

18.00 s DPH (15.00 bez DPH)

Práškové reagencie pre stanovenie železa vo vode
pre vreckový fotometer HI721, na 25 testov
Metóda: adaptácia EPA 215B, reakcia s fenantrolínom

Dostupné na objednávku

Kategória: Značka:

Náhradné reagencie pre stanovenie obsahu železa vo vode, 25 ks, pre tester HI721

Rozsah 0,00 až 5,00 mg/l (ppm)

Špecifikácia
Symboly nebezpečnosti:

H-vodík:
H302, H318, H412

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.

Nákupný košík