,

HI93738-01 Kvapalné reagenty – chlórdioxid, 100 testov

125.00 s DPH (104.17 bez DPH)

Rozsah: 0,00 až 2,00 mg/l Cl2

Vhodné pre meracie prístroje: HI96738, HI97738, HI97738C

Dostupné na objednávku

Kvapalné reagenty pre stanovenie hodnoty chlórdioxidu vo vode – 100 testov

Rozsah: 0,00 až 2,00 mg/l

Vhodné pre meracie prístroje: HI96738, HI97738, HI97738C

Symboly nebezpečenstva:

H-vety:
H314, H318, H412

Upozornenie:
U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení pre zaobchádzanie s týmito látkami.
Súkromným osobám chemikálie nedodávame.
Iba pre profesionálne použitie.

Nákupný košík