,

HI93748-01 Kvapalné reagenty – mangán, Nízky rozsah

176.00 s DPH (146.67 bez DPH)

Nízky rozsah 0 až 300 µg/l Mn, 50 testov

Dostupné na objednávku

HI93748-01 Kvapalné reagenty pre stanovenie mangánu vo vode, v nízkom rozsahu 0 až 300 µg/l Mn, 50 testov

Metóda TPTZ
Vhodné pre fotometer: HI96742

Špecifikácia
Symboly nebezpečnosti:

H-vety:
H290, H330, H301, H311, H370, H372, H314, H318, H400, H410

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.

Nákupný košík