,

HI93746-01 Náhradné reagenty – železo, Nízky rozsah

88.00 s DPH (73.33 bez DPH)

HI93746-01 Náhradné reagenty pre stanovenie železa vo vode, v nízkom rozsahu 0 -400 µg/l Fe, 50 testov

Upozornenie: iba rozpustné formy Fe2+ a Fe3+.

Metóda TPTZ

Vhodné pre fotometer: HI96742

Špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:

H314, H318

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.

Nákupný košík