Zľava!

Rozbor vody s akreditovaným odberom + tvrdosť vody

Original price was: €158.00.Current price is: €149.00. s DPH (124.17 bez DPH)

Rozbor vody pre potreby kolaudácie. Cena je kompletná aj s odberom!

V cene je rozbor na tvrdosť vody.

Cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov

 

Dostupné na objednávku

Kategória:

Minimálna rozbor pitnej vody  – kolaudačný rozbor

je určený pre potreby kolaudácie nového vodného zdroja pitnej vody (na právne účely), ale aj na kontrolu a získavanie informácií všeobecne o kvalite zdroja pitnej vody, účinnosti technológie na úpravy pitnej vody a o mikrobiologickej kvalite a senzorických vlastnostiach (chuť, pach, farba…)  dodávanej pitnej vody.

Rozbor zahŕňa fyzikálne, chemické a mikrobiologické meranie vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody podľa Vyhlášky MZSR –  247/2017 Z.z.

Cena je kompletná aj s odberom!

Platnosť rozboru vody pre účely kolaudácie je 6 mesiacov.

Postup odberu vzorky vody:

1. Objednáte si kolaudačný rozbor, zadáte presnú adresu (lokalitu) zdroja vody, ktorý potrebujete vzorku testovať.
2. Na email Vám odošleme zálohovú faktúru.
3. Po úhrade vás bude vzorkár telefonicky kontaktovať, dohodne si s Vami termín odobratia vzorky vody.
4. Do cca 7 pracovných dní dostanete protokol s výsledkami rozboru vody a potvrdenie o úhrade.
5. Výsledky rozboru vody s vami prekonzultujeme, navrhneme vám riešenie pre úpravu kvality vašej vody.

Rozbory sú určené pre fyzické a právnické osoby, ktoré potrebujú kontrolovať kvalitu pitnej vody za účelom:

  • zistenia kvality vody pre súkromné účely,
  • kolaudácie,
  • predpísanej pravidelnej kontroly.

Minimálny rozbor vody:

Por. číslo Ukazovateľ Por. číslo Ukazovateľ
1 Escherichia coli 14 Dusitany
2 Koliformné baktérie 15 Absorbancia (254 nm, 1 cm)
3 Enterokoky 16 Amónne ióny
4 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC 17 Farba
5 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC 18 Chemická spotreba kyslíka manganistanom
6 Živé organizmy 19 Mangán
7 Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) 20 Reakcia vody
8 Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky 21 Chuť
9 Mŕtve organizmy 22 Teplota
10 Železité a mangánové baktérie 23 Zákal
11 Abiosestón 24 Pach
12 Clostridium perfringens vrátane spór 25 Železo
13 Dusičnany 26 Vodivosť

27. Celková tvrdosť vody

Rozbory vody sú vykonávané v spolupráci s akreditovaným laboratóriom, výsledky dodávame v rozsahu od 10 až 14 dní odo dňa vykonania odberu. Protokol o skúške si zákazník môže prevziať osobne, alebo mu bude zaslaný poštou.

Platiť je možné len vopred prevodom na bankový účet..

Akreditované odbery a analýzy v súlade s požiadavkami  a to pre mikrobiologické, biologické, chemické a rádiologické parametre podľa prílohy 1 a 2 Vyhlášky č. 247/2017 Z.z..

Minimálna analýza  podľa prílohy č. 2, Vyhlášky č. 247/2017 Z.z.  pozostáva z ukazovateľov popísaných v tabuľke vyššie.

 

Nákupný košík