Zľava!

Rozbor vody s akreditovaným odberom a dopravou – Kolaudačný

Original price was: €149.00.Current price is: €139.00. s DPH (115.83 bez DPH)

Rozbor vody aj pre potreby kolaudácie. Cena je kompletná aj s odberom!

Dostupné na objednávku

Kategória:

Minimálny  kolaudačný rozbor pitnej vody  – 26 parametrov

je určený pre potreby kolaudácie nového vodného zdroja pitnej vody (na právne účely), ale aj na kontrolu a získavanie informácií všeobecne o kvalite zdroja pitnej vody, účinnosti technológie na úpravy pitnej vody a o mikrobiologickej kvalite a senzorických vlastnostiach (chuť, pach, farba…)  dodávanej pitnej vody.

Rozbor zahŕňa fyzikálne, chemické a mikrobiologické meranie vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody podľa Vyhlášky MZSR –  91/2023 Z.z.

Cena je kompletná aj s odberom!

Platnosť rozboru vody pre účely kolaudácie je 6 mesiacov.

Rozbory sú určené pre fyzické a právnické osoby, ktoré potrebujú kontrolovať kvalitu pitnej vody za účelom:

  • zistenia kvality vody pre súkromné účely,
  • kolaudácie,
  • predpísanej pravidelnej kontroly.

Postup odberu vzorky vody:

1. Objednáte si kolaudačný rozbor, zadáte presnú adresu (lokalitu) zdroja vody, ktorý potrebujete vzorku testovať.
2.  Po úhrade vás bude vzorkár telefonicky kontaktovať, dohodne si s Vami termín odobratia vzorky vody.
3. Do cca 7 pracovných dní dostanete protokol s výsledkami rozboru vody a potvrdenie o úhrade.
4. Výsledky rozboru vody s vami prekonzultujeme, navrhneme vám riešenie pre úpravu kvality vašej vody.

Pre kolaudačné účely je potrebný akreditovaný odber a rozbor v rozsahu „minimálny“.

Pre osobné účely si zákazník môže odobrať vzorky sám do vzorkovníc, ktoré mu zapožičiame, doručíme ich po úhrade faktúry za rozbor. Zákazník bude poučený o spôsobe odberu vzoriek. Ak si zákazník odoberie vzorky sám, odber je považovaný za neakreditovaný.

Minimálny rozbor vody:

Por. číslo Ukazovateľ Por. číslo Ukazovateľ
1 Escherichia coli 14 Dusitany
2 Koliformné baktérie 15 Absorbancia (254 nm, 1 cm)
3 Enterokoky 16 Amónne ióny
4 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC 17 Farba
5 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC 18 Chemická spotreba kyslíka manganistanom
6 Živé organizmy 19 Mangán
7 Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) 20 Reakcia vody
8 Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky 21 Chuť
9 Mŕtve organizmy 22 Teplota
10 Železité a mangánové baktérie 23 Zákal
11 Abiosestón 24 Pach
12 Clostridium perfringens vrátane spór 25 Železo
13 Dusičnany 26 Vodivosť

 

Rozbory vody sú vykonávané v spolupráci s akreditovaným laboratóriom, výsledky dodávame v rozsahu od 10 až 14 dní odo dňa vykonania odberu. Protokol o skúške si zákazník môže prevziať osobne, alebo mu bude zaslaný poštou.

Platiť je možné len vopred prevodom na bankový účet..

Akreditované odbery a analýzy v súlade s požiadavkami  a to pre mikrobiologické, biologické, chemické a rádiologické parametre podľa prílohy 1 a 2 Vyhlášky č. 91/2023 Z.z..

Minimálna analýza  podľa prílohy č. 2, Vyhlášky č. 91/2023 Z.z.  pozostáva z ukazovateľov popísaných v tabuľke vyššie.

 

Akreditovaný odber vody

Akreditovaný odber vody

Nákupný košík