Zľava!

Mikrobiologický rozbor vody, cena s odberom a dopravou

69.00 s DPH (57.50 bez DPH)

Dostupné na objednávku

Kategória:

Mikrobiologický rozbor vody

vás informuje o kvalite vodného zdroja z hľadiska mikrobiologického znečistenia, ako aj na kontrolu účinnosti dezinfekcie vody.

Pre osobné účely si zákazník môže odobrať vzorky sám do vzorkovníc, ktoré mu zapožičiame, doručíme ich po úhrade faktúry za rozbor. Zákazník bude poučený o spôsobe odberu vzoriek. Ak si zákazník odoberie vzorky sám, odber je považovaný za neakreditovaný.

Rozsah mikrobiologického merania:

 • Escherichia coli
 • Koliformné baktérie
 • Enterokoky
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
 • Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
 • Bezfarebné bičíkovce
 • Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
 • Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
 • Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
 • Železité a mangánové baktérie
 • Abiosestón
 • Clostridium perfringens

Ak požadujete akreditovaný odber vzorky vody, po vykonaní objednávky vás bude kontaktovať pracovník skúšobného laboratória. So zákazníkom si dohodne termín odberu vzoriek.

Rozbory vody sú vykonávané v spolupráci s akreditovaným laboratóriom, výsledky dodávame v rozsahu do 10 až 14 dní odo dňa vykonania odberu. Protokol o skúške si zákazník môže prevziať osobne, alebo mu bude zaslaný poštou.

Ak máte záujem o vlastný odber vody, kontaktujte nás na čísle 0948 604 525

 

 

Akreditovaný odber s dopravou

Akreditovaný odber vody

Nákupný košík