,

Reagencie pre stanovenie rozpusteného kyslíka,100 testov

104.00 s DPH (86.67 bez DPH)

Rozsah: 0,00 – 10,00 mg/l O2
Metoda: Wincklerova

Na objednávku, dodanie do 2-3 týždňov

Dovoľujeme si vás upozorniť, že od 1. 2. 2021 nadobúda účinnosť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a o ich používaní.

 

Dostupné na objednávku

Kategórie: , Značka:

Reagencie HI93732-01 pre stanovenie rozpusteného kyslíka, 100 testov

Základná špecifikácia
Od 1.2.2021 podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148 prekurzory výbušnín podliehajú obmedzenu a nesmú byť sprístupňované osobám z radov širokej verejnosti ani nesmú byť týmito osobami dovážané, držané alebo používané (podľa Nariadenia 2019/1148 prílohy I). Dodávateľ je povinný oznámiť podozrivé transakcie, zmiznutia a krádeže príslušnému štátnemu orgánu.

Symboly nebezpečnosti:

HI93732A-0

 

HI93732B-0

HI93732C-0

H-vety:

HI93732A-0 – H373, H318, H412

HI93732B-0 – H290, H311, H372, H314, H318, H412

HI93732C-0 – H290, H314, H318

Upozornenie:

V prípade chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na zaobchádzanie s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Len pre profesionálne použitie.

Nákupný košík