,

Reagencie pre voľný a celkový chlór-vysoký rozsah, 100 testov

43.00 s DPH (35.83 bez DPH)

Kód produktu HI93734-01

Rozsah: 0,00 – 10,00 mg/l

DPD metóda

Reagencie pre stanovenie voľného a celkového chlóru vo vysokom rozsahu – HR, 100 testov

HI93734-01 sú vysoko kvalitné reagencie určené na fotometrické stanovenie voľného a celkového chlóru s vysokým rozsahom vo vode.  Sú kompatibilné pre fotometer HI96734.  Tieto vysoko kvalitné reagencie sú jasne označené číslom šarže a dátumom exspirácie na každom obale a fľaši kvôli dokonalej sledovateľnosti.

Balenie reagencií HI93734-01 obsahuje:
HI93734B-0
HI93701-0
HI93734C-0

Vopred zmeraná kvalita reagencií používateľom umožňuje dosahovať rýchle a presné fotometrické merania. Reakcia medzi chlórom a reagenciami spôsobuje vo vzorke zmenu farby na ružový odtieň. Prvým pridaním 5 ml činidla HI93734B-0 do vzorky a následným jedným vrecúškom HI93701-0 sa uskutoční reakcia s voľným chlórom. Pre celkový chlór je tiež potrebné pridať 3 kvapky HI93734C-0. Po pridaní príslušného činidla fotometer HI97734 vyhodnotí a zobrazí koncentráciu podľa zmeny farby. Výsledky sa zobrazia v mg/l voľného alebo celkového chlóru. Tieto reagencie sú navrhnuté na použitie so vzorkami, ktorých očakávaný rozsah je 0,00 až 10.

Balenie Vrecúška a fľaška
Množstvo 100 testov
Metóda Metóda USEPA  330.5 a štandardná metóda 4500-Cl G

Špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:

H372, H315

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodáváme.

Iba pre profesionálne použitie.

Nákupný košík