Reagenty pre stanovenie dusičnanov, 100 ks

99.60 s DPH (83.00 bez DPH)

Rozsah:  0 až 100 mg/l NO3-N, 100 testov

Dostupnosť 1 na sklade (dostupné na objednávku)

Kategória: Značka:

HI93728-01 práškové reagenty na meranie dusičnanov vo vode

Rozsah:  0 až 100 mg/l NO3-N, 100 testov

Pre fotometer:  HI96786
Metóda: redukcia kadmiom

Špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:

H350, H341, H361fd, H331, H372, H314, H318, H317, H400, H411

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.

Nákupný košík