Sale!

Rozbor vody mikrobiologický a chemický – vlastný odber

125.00 s DPH (104.17 bez DPH)

Rozbor zahŕňa fyzikálne, chemické a mikrobiologické meranie vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody podľa Vyhlášky MZSR –  247/2017 Z.z.

Dostupné na objednávku

Kategórií:

Minimálna rozbor pitnej vody

je určený pre potreby kontroly a získavanie informácií všeobecne o kvalite zdroja pitnej vody, účinnosti technológie na úpravy pitnej vody a o mikrobiologickej kvalite a senzorických vlastnostiach (chuť, pach, farba…)  dodávanej pitnej vody. Zákazník ale získa objektívne výsledky z akreditovaného laboratória, potrebné pre ďalšiu úpravu vody.

Vzorkovnice zasielame priamo zákazníkom prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Vzorku vody si odoberiete podľa priloženého popisu do vzorkovníc sami. Keďže odber nie je vykonaný akreditovaným pracovníkom, takéto výsledky nie sú akceptované a použiteľné na právne účely (napr. RÚVZ, kolaudačné účely, otvorenie novej prevádzky…). Kolaudačný rozbor nájdete TU

Rozbor zahŕňa fyzikálne, chemické a mikrobiologické meranie vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody podľa Vyhlášky MZSR –  247/2017 Z.z.

Postup odberu vzorky vody:

1. Objednáte si rozbor, zadáte presnú adresu, na ktorú Vam po úhrade pošleme vzorkovnice s postupom, ako vzorky odobrať
2. Odoberiete vodu podľa postupu, vzorkovnice odošlete do nášho laboratória.
3. Do cca 7 pracovných dní dostanete protokol s výsledkami rozboru vody a potvrdenie o úhrade.
4. Výsledky rozboru s vami prekonzultujeme, navrhneme vám riešenie pre úpravu vody.

Minimálny rozbor vody:

Por. číslo Ukazovateľ Por. číslo Ukazovateľ
1 Escherichia coli 14 Dusitany
2 Koliformné baktérie 15 Absorbancia (254 nm, 1 cm)
3 Enterokoky 16 Amónne ióny
4 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC 17 Farba
5 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC 18 Chemická spotreba kyslíka manganistanom
6 Živé organizmy 19 Mangán
7 Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) 20 Reakcia vody
8 Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky 21 Chuť
9 Mŕtve organizmy 22 Teplota
10 Železité a mangánové baktérie 23 Zákal
11 Abiosestón 24 Pach
12 Clostridium perfringens vrátane spór 25 Železo
13 Dusičnany 26 Vodivosť

 

Rozbory vody sú vykonávané v spolupráci s akreditovaným laboratóriom, výsledky dodávame v rozsahu od 7 až 14 dní odo dňa vykonania odberu. Protokol o skúške si zákazník môže prevziať osobne, alebo mu bude zaslaný poštou.

Platiť je možné len vopred prevodom na bankový účet..

Akreditované odbery a analýzy v súlade s požiadavkami  a to pre mikrobiologické, biologické, chemické a rádiologické parametre podľa prílohy 1 a 2 Vyhlášky č. 247/2017 Z.z..

Minimálna analýza  podľa prílohy č. 2, Vyhlášky č. 247/2017 Z.z.  pozostáva z ukazovateľov popísaných v tabuľke vyššie.

 

Akreditovaný odber vody

Akreditovaný odber vody

Nákupný košík