Testovacia sada pre meranie obsahu rozpusteného kyslíka

108.00 s DPH (90.00 bez DPH)

Testovacia sada pre stanovenie obsahu rozpusteného kyslíka,

110 testov

Dostupné na objednávku

HI3810

Základná špecifikácia

Od 1.2.2021 podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148, prekurzory výbušnín podliehajú omezeniu,  nesmú byť zprístupňované osobám z radov širokej verejnosti ani nesmú byť dovážané týmito osobami být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány (podle Nařízení 2019/1148 přílohy I). Dodavatel je povinen oznamovat podezřelé transakce, zmizení a krádeže příslušnému státnímu orgánu.

Dokumenty na stiahnutie:

HI3810 návod

Špecifikácia

Rozsah 0,0-10,0 mg/l
Metóda titračná, chemická metóda: Winkler

Symboly nebezpečnosti

ALKALI-AZIDE REAGENT

MANGANOUS SULFATE SOLUTION

SULPHURIC

H-vety:

ALKALI-AZIDE REAGENT – H290, H311, H372, H318, H314, H412, EUH032

MANGANOUS SULFATE SOLUTION – H373, H318, H412

SULPHURIC – H290, H314, H318

Nákupný košík