Desatoro zásad správnej dezinfekcie studne

Čistenie a dezinfekciu studne treba vykonávať vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb pre prípad, že by bolo potrebné poskytnúť prvú pomoc osobe zostupujúcej do studne po zistení prítomnosti bahenných plynov ( sírovodík, metán, oxid uhličitý a pod.)


Postup:

  1. Najskôr mechanicky očistiť a tlakovou vodou umyť vonkajšie steny studne. Čerpacie zariadenie očistiť od nánosov bahna a opraviť poklop studne.
  2. Otvoriť studňu a vodu zo studne úplne vyčerpať napríklad kalovým čerpadlom.
  3. Zistiť jednoduchým spôsobom, či je v studni dostatok kyslíku a či sa v nej nevyskytujú jedovaté plyny – spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade, že v studni nie je kyslík, sviečka zhasne. V prípade výskytu metánu dôjde k zvýšenej intenzite plameňa.
  4. Dôkladne mechanicky očistiť vnútorných stien studne (napríklad kefou), čerpacieho zariadenia i dna studne. Očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne odčerpať.
  5. Umyť vnútorné steny studne 2,5% roztokom prípravku SAVO (0,5 litra SAVA naliať do 20 litrov vody). Pracujte zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte na umytých stenách pôsobiť najmenej 1 hodinu.
  6. Opláchnuť vnútorné steny studne čistou vodou a znovu odčerpať.
  7. Odstrániť kalom zanesený pokryv dna studne a vymeníme ho za nový materiál (čistý štrk, hrubozrnný piesok).
  8. Necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračujeme v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu.
  9. Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody. Odporúča sa prípravok SAVO, ktorý neobsahuje aromatické prísady. Vždy si prečítajte a rešpektujte návod na použitie! Na 1 m výšky vody v studni  sa dávkuje 9 ml SAVA pri priemeroch bežne používaných skruží v rozsahu od 80 do 120 cm. Potrebnú dávku prípravku rozrieďte vo vhodnej nádobe a roztokom pokropte priamo hladinu vody. Ak máte v dome samostatný vodovodný systém, vodu z neho najskôr vypustite. Potom napustite do systému vodu z vašej studne s obsahom SAVA. Voda musí prejsť celým systémom až po vodovodné kohútiky. Nechajte pôsobiť 10 hodín.
  1. Po vykonanej dezinfekcii a odpustení väčšieho množstva vody, cca dennom množstve spotreby, je možné odobrať vzorku vody na mikrobiologický rozbor.

Postup dezinfekcie studne si môžete stiahnuť tu  Návod na dezinfekciu studne.

Nákupný košík