Je vaša voda zakalená?

Najčastejšie býva zákal vody spôsobený časticami organického aj anorganického pôvodu. Takáto voda nie je pitá už len z vizuálneho hľadiska. Častice sa dostávajú do vodného systému buď vonkajšieho prostredia, alebo priamo z usadenín na potrubí. Je to buď koróziou potrubia, uvoľnením biofilmu zo stien alebo v priebehu chemických procesov z úpravne vody.

Limit zákalu v pitnej vode je 5 ZF (formazinových jednotiek)

    Možné príčiny zákalu vody:

  • Voda prúdi v potrubí príliš pomaly, na stenách sa usádza vrstva nespevneného sedimentu. Pri zvýšení prietoku sú nečistoty odrazu strhávané do vody. Rýchlosť prúdenia vody v potrubí by mala byť nad 0,25 m/s.
  • Korózia potrubia – boli použité nevhodné typy potrubia, čo časom spôsobilo jeho koróziu. Je potrebné vykonávať aj pravidelnú údržbu pre odstránenie sedimentov. Korózii prospieva aj príliš mäkká voda, alebo voda z nízkym pH.
  • Vysoký obsah železa a mangánu– je známe, že tieto kovy spôsobujú žltú, až žlto-čiernu farbu vody.
  • Vonkajšie znečistenie– dochádza k nemu pri opravách alebo montážach potrubia.

Nákupný košík