Zapácha vaša voda a má zlú chuť?

Možné príčiny:

Chlórová aróma – ak voda zapácha po chlóre a má štipľavú príchuť, príčinou je vysoký obsah chlóru vo vode. Je potrebné znížiť dávku dezinfekčnej látky, alebo použiť uhlíkový filter priamo pred batériou.

Slaná chuť vody – je najčastejšie spôsobená vysokým obsahom chloridov vo vode, ktoré vznikajú rozpúšťaním solí. Môžu poukazovať aj na zvýšené fekálne znečistenie

Železitá chuť a zápach – už aj pomerne nízke koncentrácie železa môžu spôsobiť nepríjemný zápach, a to hlavne vplyvom rozvoja železitých baktérií. Použitím technológie na odstránenie železa a mangánu je možné problém odstrániť úplne, v niektorých prípadoch však iba čiastočne. Niekedy je potrebné použiť ďalšie technológie.

Zápach po skazených vajciach – príčinou zápachu sú sírne baktérie, ktoré nie sú škodlivé, ale ,,živia,, sa sulfátmi, ktoré redukujú na sulfidy (sirovodík). Často sa popri tom vyskytuje aj zvýšený obsah železa a mangánu. Sirovodík je možné odstrániť oxidáciou, pre menšie úpravy dávkovaním chlórdioxidu.

Zápach vody z bojleru – ide o rovnakú príčinu ako v predchádzajúcom bode. Anaeróbne baktérie sa pri ekonomickom ohreve okolo 60 oC množia oveľa rýchlejšie. Je potrebné občas zvýšiť teplotu ohrevu aspoň na tri dni na maximum. Produkciu sírovodíku spôsobuje aj anóda bojleru. Pri väčšine prípadov ju stačí vymontovať, čo ale zníži životnosť ohrievača.

Mandľový zápach – môže byť príčinou prítomnosti kyanovodíku, teda kyanidu zmiešaného s vodou

Hnilobný zápach – vyskytuje sa prevažne v povrchových kopaných studniach. Príčinou sú tzv. bahenné plyny. Ide o zmes nasýtených a nenasýtených uhlovodíkov, ktoré vznikajú rozkladom organických látok. Ak sa jedná o starú, dlhodobo nevyužívanú studňu, odporúčame jej vyčistenie a dezinfekciu a problém sa značne zmierni. Ak problém pretrváva, je vhodné použiť  filter s aktívnym uhlím

Nákupný košík