Máte vysoký obsah železa a mangánu vo vode? Čo s tým?

Vody s vyšším obsahom železa a mangánu, ako povoľuje norma je nepitná, sfarbuje sa, usádza sa v potrubiach a zapácha. Vytvára hrdzavý alebo načervenalý povlak, ktorého sa nedá zbaviť.

Železo môže pochádzať z prírodného prostredia alebo z druhotnej kontaminácie v dôsledku korózie potrubí. Aj malé koncentrácie môžu byť príčinou nadmerného rozvoja železitých baktérií, ktoré upchávajú potrubie a sú pri odumieraní príčinou zápachu.

Zdrojom mangánu môže byť prírodné prostredie alebo sekundárna kontaminácia v dôsledku pridávania látok na úpravu vody. Zvýšené množstvá sa môžu prejaviť aj v premnožení mangánových baktérií, ktoré môže viesť k upchávaniu vodovodného potrubia.

V tomto prípade potrebujeme špeciálne zariadenie na odstránenie Fe a Mn, ktorej základom je automatická stanica s riadiacou jednotkou, filtračnou nádobou s médiom. Najčastejšie sa navrhuje pre celý objekt tak, aby sa problém odstránil v celom systéme. Prevedenie je buď kabinetné, alebo s externou nádobou na regeneračné činidlo.

Ak je voda zároveň aj tvrdá, je možné použiť zariadenia 2 v 1, ktoré zároveň vodu zmäkčujú aj odstraňujú železo a mangán. Určitý pokles hodnoty týchto prvkov vo vode je možné dosiahnuť aj dezinfekciou oxidačným činidlom a následnou filtráciou.

Pre správny návrh technológie je potrebné poznať:

  • zloženie vody – rozbor vody
  • prietok potrubia
  • rozmer potrubia

Medzné hodnoty železa vo vode:
pitná a balená voda: 0,2 mg/l
studničná: až 0,5 mg/l
Medzné hodnoty mangánu vo vode:
50 μg/l/0,05 mg/l
pri studňovej vode max 200 μg/l/ 0,2 mg/l

    

Nákupný košík