Ponúkame dodávku a inštaláciu zariadení pre zlepšenie kvality vody

 

1. Čerpadlá a vodárne

slúžia na prepravu vody a zvyšovanie tlaku v systémoch a rozvodoch. V oblasti máme dlhodobé skúsenosti z praxe. Pre správny výber treba zohľadniť veľa faktorov a vstupných údajov, ako je hĺbka studne, hladina vody v studni, výdatnosť studne, alebo iný vodný zdroj ( vodojem, jestvujúci rozvod so slabým tlakom – prietokom ), a samozrejme potrebné je vedieť na aký systém sa napájame …

Čerpadlá podľa použitia:

 • Povrchové – somonasávacie, odstredivéčerpadlá
 • Ponorné – pre vŕtané aj kopané studne
 • Kalové – drenážne
 • Dávkovacie – elektromagnetické, motorové
 • Priemyselné – sudové, s magnetickou spojkou
 • Tlakové nádoby
 • Riadenie čerpadiel – frekvenčné meniče, tlakové spínače …
 • Vodárne – automatické tlakové stanice
 • Zásobníky na vodu, maloobjemové, veľkoobjemové, zásobníky na dažďovú vodu …

2. Dezinfekcia vody

Základný prvok pitnej vody je jej čistota, bez baktérií a vírusov. Ak je voda napadnutá, je potrebné ju dezinfikovať.

Spôsoby dezinfekcie vody :

a/ vodárne s prívodom elektrickej energie. Z praxe máme najlepšie výsledky s dávkovacími čerpadlami Iwaki a SEKO, ktoré sú prispôsobené na dávkovanie agresívneho média, ako je chlórňan sodný. Každé z týchto čerpadiel je vysoko kvalitné, rozdiel je iba v systéme dávkovania.

b/ vodárne bez prívodu elektrickej energie. Pre tento účel sme vyvinuli dávkovacie zostavy bez nutnosti prívodu elektrickej energie, s dobíjaním solárnym panelom …

c/ dezinfekcia UV lampou … 

3. Úprava vody

Prečo upravovať vodu?

Zlú kvalitu vody riešia užívatelia snáď na celom svete. Či už sa jedná o domácnosti, potravinárske prevádzky či priemysel, každý má svoje predstavy o kvalite vody. Ak Vaša voda nevyhovuje či už Vašim požiadavkám, alebo zákonom stanoveným hodnotám, jej úpravou vieme dosiahnuť požadovanú kvalitu. Účelom úpravy vody je odstránenie existujúcich nečistôt alebo zníženie koncentrácie nežiadúcich látok. Na úpravu vody môžu byť použité rôzne varianty tak, aby výsledná kvalita spĺňala Vaše očakávania.

 • Filtrácia vody
 • Zmäkčovanie vody
 • Odstránenie železa a mangánu
 • Odstránenie dusičnanov
 • Odstránenie arzénu
 • Odstránenie amoniaku
 • Odstránenie ďalších nežiaducich látok vo vode

4. Ručné a kontinuálne meracie zariadenia

Ponúkame širokú škálu ručných a kontinuálnych meracích prístrojov a zariadení na kontrolu procesu úpravy vody.

5. Informatívny rozbor vody

V prípade záujmu vykonávame informatívny rozbor vody, fyzikálno chemické parametre – tvrdosť vody, dusičnany, dusitany, železo, mangán, amónne ióny, pH, vodivosť, TDS…

6. Servis zariadení

Vykonávame servis a rekonštrukciu existujúcich zariadení na dezinfekciu vody a čerpadiel na vodu vo Vašich vodárňach.


Ak máte akýkoľvek problém s vodou, potrebujete vodu čerpať, alebo ju upraviť na požadovanú kvalitu, vyplnte nasledovný formulár :

  Čo potrebujete vyriešiť? (povinné)

  Typ čerpadla :

  V našich produktoch nie je možné uviesť všetky možnosti a kombinácie úpravy vody, výber technológie navrhujeme individuálne s cieľom optimalizovať investičné a prevádzkové náklady. Preto neváhajte sa na nás obrátiť, určite nájdeme riešenie, ktoré bude nastavené na Váš problém vody.

  Nákupný košík