,

Nulový roztok pre meranie rozpusteného kyslíka, 500 ml

29.00 s DPH (24.17 bez DPH)

Balenie: fľaša, 500 ml

Na objednávku do 7 pracovných dní

Kategórie: , Značka:

Základná špecifikácia:
Symboly nebezpečnosti:

H-vety:

H302, H318

Upozornenie:

Pre chemické látky a zmesi, ktoré sú riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, vyžadujeme predložiť  doklad o oprávnení na manipuláciu s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie

Nákupný košík