Amónne ióny a ich odstránenie z vodyAmónne ióny a ich odstránenie

Prekročenie medznej hodnoty amónnych iónov môže poukazovať na fekálne znečistenie (odpadové vody, živočíšna výroba), kontaminácia v dôsledku hnojenia, ale môžu byť prítomné aj z geologického prostredia. Amónne ióny môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie. Ak sa vyskytujú v kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov a vyšším obsahom organických látok (CHSKMn ) sú signálom čerstvej fekálnej kontaminácie, čo svedčí o nárazovom znečistení.

Vplyv na zdravie

Niekedy môže byť hodnota amónnych iónov zvýšená dôsledkom radu redukčných dejov, kedy amónne ióny vznikajú z pôvodných dusičnanov. Znižujú účinnosť dezinfekcie vody a vedú k tvorbe dusitanov, čo ovplyvňuje pachové a chuťové vlastnosti vody. Dusitany následne v organizme spôsobujú problémy dýchacích ciest, ktoré môže viesť až k cyanóze, t.z. viditeľnému zmodraniu pokožky.

Medzná hodnota pre ukazovateľ je stanovená na 0,5 mg/l.

Ako je možné amónne ióny odstrániť?

Odstránenie amónnych iónov z vody je možné napr. pomocou iónovej výmeny alebo chemickej oxidácie.
Ich prítomnosť vo vode nie je možné určiť čuchom, ani vizuálne. Prvým krokom ich identifikácie je rozbor vody.

 

 

Nákupný košík