Dávkovanie dezinfekčného roztoku a meranie

Dávkovanie a meranie dezinfekčného roztoku vo vodárni v priemyselnom parku Voderady. Dávkovanie je riadené vodomerom, čím je dávka presne vstreknutá do konkrétneho množstva vody. Použité dávkovacie čerpadlo IWAKI EWN-B11 s automatickým odvzdušnením. Na kontrolu množstva dávkovanej látky, v tomto prípade chlorňan-sodný, bolo použité kontinuálne meracie zariadenie Jesco Topax L1 s amperometrickou sondou. Výsledky sú diaľkovo […]

Dávkovanie dezinfekčného roztoku a meranie Read More »